OLİMPİYAT KÖYÜNE MAHKEME KURULUR MU?

2016 Yaz Olimpiyatları, 5-21 Ağustos tarihleri arasında Rio’da gerçekleşecek. Olimpiyat Oyunları’nın felsefi ve spordan doğan özelliklerinin yanında bir de kendine özgü yargılaması bulunuyor.

1a

OLİMPİZMİN SPOR YARGISINA ETKİSİ

Olimpik hareket, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Olimpik Şart ile teşkilatlandırılmış; belirli ve eylemsel bir hukuki durum. Sportif ihtilafların çözümünde benimsenen yargılama ilkeleri çerçevesinde, olimpiyat oyunlarında gerçekleşen sportif ihtilafların çözümü için özgün kurallar ortaya çıkmıştır.

Olimpik hareketin yüksek ve mükemmel yaşam ideallerine dayanan “olimpizm” felsefesi prensiplerinin spor hukukuyla buluştuğu müessese: “Ad hoc” (geçici) tahkim yargılamasıdır. Olimpiyat ruhu doğrultusunda, Olimpiyat Tüzüğü hükümleri ve ad hoc tahkim yargılaması prensipleri birlikte muhakeme edilmelidir.

AD HOC (GEÇİCİ) TAHKİM YARGILAMASI

Ad Hoc Tahkim Birimi, olimpik oyunlar ve milletlerarası spor organizasyonları süresince, sadece bu oyunlar ve organizasyonlarla ilgili uyuşmazlıkları çözümlemek amacıyla kurulmuş; özel, geçici bir spor tahkim mahkemesi, yargı organıdır. Özellikle olimpiyat oyunlarının ruhu, sürekliliği ve sporcuların sonraki performansları da göz önünde bulundurularak; ad hoc tahkim birimi, olimpik oyunların düzenlendiği yerlerde uyuşmazlıkların yirmi dört saat içinde çözülmesinde görevlidir. Sporcuların saatler sonraki performanslarını etkileyecek olduğundan, amaçlanan hızlı spor yargılaması ile olimpik hareketin özünü tüm sahfalarda korumaktır. Bu nedenle, ad hoc tahkim yargılaması sonunda verilen kararlar kesin ve bağlayıcıdır. Bu bağlamda, kararlara karşı temyiz ve/ veya itiraz yoluna başvurulamamakta ve kararlar nitelikleri gereği vakit kaybedilmeden icra edilmektedirler.

1

İLK OLİMPİYAT OYUNLARI MAHKEMESİ

İlk kez 1996 Atina Olimpiyat Oyunları›nda uygulanan ad hoc tahkim yargılaması, her yaz ve kış olimpiyat oyunlarında yer almış ve bu usule ilişkin kurallar oluşmuştur. Olimpizm ve sporda tahkim yargılaması birlikte değerlendirildiğinde görülmüştür ki; ad hoc tahkim yargılamasının amacı, evrensel düzlemde sporun ve sporcunun menfaatlerinin mutlak korunmasından ibarettir

Av. Aysu Melis Bağlan

PAYLAŞ